Huis verkopen

Privacy

Publièra Publishers b.v. (uitgever van Maison en France) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van haar websites, en beveiligt daarom hun persoonlijke gegevens (voor zover op enigerlei wijze bekend) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is hierop.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • totstandkoming en uitvoering van gesloten overeenkomsten, waaronder de betaling, aanbieding of levering van afgenomen producten en/of diensten;
  • om informatie te plaatsen, uit te wisselen, of om contact op te nemen met anderen, indien de website die mogelijkheid biedt;
  • om te factureren, in het geval het gaat om een betaalde dienst.
  • om gericht aanbiedingen te doen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product en/of dienst waarvan Publièra Publishers b.v. op basis van de door haar verwerkte persoonsgegevens vermoedt dat het uw interesse heeft;
  • om nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, service-berichten of andere boodschappen toe te kunnen sturen;
  • om websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

Delen van persoonsgegevens

Publièra Publishers kan uitsluitend gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, uitwisselen met derden, bijvoorbeeld voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u Publièra Publishers daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

Publièra Publishers kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Links

Op de websites van Publièra Publishers staan diverse links naar websites van andere partijen. Publièra Publishers is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites om gaan met uw (persoons)gegevens.

Beveiliging

Publièra Publishers zorgt ervoor dat bij de verwerking van persoonsgegevens al het mogelijke wordt gedaan om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een termijn van maximaal twee jaar na einde van de klantrelatie. In die tijd kunt u nog nieuwsbrieven van ons ontvangen tenzij u zich daarvoor nadrukkelijk heeft afgemeld. Eventuele transactiegegevens worden om fiscale redenen langer bewaard.

Google

Deze website wordt beschermd door Google waarmee ook Google’s Privacy Policy en Voorwaarden van toepassing zijn. 

 

Wijzigingen van het Privacystatement

Publiéra Publishers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy-beleid en statement. Check daarom regelmatig dit Privacy-Statement voor het geldende privacy-beleid van Publièra Publishers.

 

Verantwoordelijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Publièra Publishers, P.C. Hooftlaan 85, 1985 BH Driehuis (tel: 00 31 6 81290950 / mail: info @ publiera.nl)

 

 

 

Laatst gewijzigd: 27 april 2021